Authors Tomala Janusz 
Title Oporów - małomiasteczkowa własność prywatna w powiecie orłowskim w województwie łęczyckim od XIV do XVIII wieku 
Appendix studium archeologiczno-architektoniczne 
Publisher  Muzeum Zamek w Oporowie 
Publication Date Oporów - 2002
ISBN 83-910736-5-3