Authors Chodorowski Edmund 
Title Knyszyńskie szkice historyczne 
Appendix część 2 
Publisher  Knyszyński Ośrodek Kultury 
Publication Date Knyszyn - 2001
ISBN 83-911813-1-0