Authors  
Title Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy  
Appendix opracował Waldemar Bukowski 
Publisher  BIBLIOTEKA KÓRNICKA 
Publication Date Kórnik - 1999
ISBN 83-85213-26-0