Authors Kmiotek Dariusz 
Title Zamek będziński na starych widokówkach 
Appendix ze zbiorów własnych autora 
Publisher  DiKappa 
Publication Date Będzin - 2000
ISBN