Authors Jaroszewska Monika 
Title Zamek Bolków 
Appendix  
Publisher  Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków PWRN oraz Dolnośląską Komisją Opieki nad Zabytkami PTTK we Wrocławiu 
Publication Date Wrocław - 1970
ISBN