Authors Kajzer Leszek 
Title Jak dbać o zamki 
Appendix w: Spotkania z Zabytkami, 9/2000 
Publisher  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Publication Date Warszawa - 2000
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325