Authors Przybyszewski Wojciech 
Title Rycerze w Bolkowie 
Appendix w: Spotkania z Zabytkami, 10/2001 
Publisher  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Publication Date Warszawa - 2001
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325