Authors Błażejewska Anna 
Title Zamek w Golubiu 
Appendix w: Spotkania z Zabytkami, 3/1990 
Publisher  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Publication Date Warszawa - 1990
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325