Authors Górski Karol, Arszyński Marian 
Title Barciany. Dzieje zamku i ziemi do połowy XV wieku 
Appendix  
Publisher  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze 
Publication Date Olsztyn - 1967
ISBN