Authors Sławiński Tomasz 
Title Kretkowscy w Bieżuniu (1607-1714) 
Appendix w: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, 9/1996 
Publisher  Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 
Publication Date Bieżuń - 1996
ISBN ISSN 1231-0212