Authors Kozińska Bogdana, Nekanda-Trepka Janusz, Poklewski-Kozie³³ Tadeusz 
Title Zamek w Ko¼minie 
Appendix Czź¶ę I - dzieje budowlane 
Publisher  £ódzkie Towarzystwo Naukowe 
Publication Date £ód¼ - 1994
ISBN ISSN 0065-0986, ISBN 83-85879-32-3