Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.IV, Zesz.3. Województwo wroc³awskie, Milicz, Æmigród, Twardogóra i okolice 
Appendix  
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1997
ISBN ISBN 83-85938-07-9