Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.XI, Zesz.17. Dawne województwo bydgoskie, Tuchola i okolice 
Appendix pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1979
ISBN