Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.II, Zesz.7. Województwo łódzkie, Powiat piotrkowski 
Appendix pod red. Jerzego Z. Łozińskiego 
Publisher  Państwowy Instytut Sztuki 
Publication Date Warszawa - 1953
ISBN