Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.2. Województwo krakowskie, Powiat bocheński 
Appendix pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Publisher  Państwowy Instytut Sztuki 
Publication Date Warszawa - 1951
ISBN