Authors Baranowski Tadeusz 
Title Kalisz - początki miasta 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 06/2003 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 2003
ISBN ISSN 0137-222X