Authors Kseniak Mieczysław 
Title Park zamkowy na Podzamczu 
Appendix w: Merkuriusz Łęczyński, 1988 
Publisher  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 
Publication Date Łęczna - 1988
ISBN