Authors Leśniewska Ewa 
Title Zamek łęczyński w XVII wieku 
Appendix w: Merkuriusz Łęczyński, 1989 
Publisher  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 
Publication Date Łęczna - 1989
ISBN