Authors Grajewski Ludwik 
Title Nie istniejący zamek w Krasnymstawie 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXXIII (1/1988) 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1988
ISBN ISSN 0023-5865