Authors Domańska Hanna 
Title Z badań nad problemem przystosowania zamków Pomorza Wschodniego do broni palnej w latach 1390-1520 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXII (4/1976) 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1976
ISBN