Authors Kozińska Bogdana, Nekanda-Trepka Janusz, Poklewski-Kozie³³ Tadeusz 
Title Zamek w Ko¼minie 
Appendix Cz. 2 - ¬ród³a, Acta Archeologica Lodziensia nr 39 
Publisher  £ódzkie Towarzystwo Naukowe 
Publication Date £ód¼ - 1995
ISBN ISBN 83-85879-32-3