Authors Horwat Jerzy 
Title Jeszcze raz o zamku w Bytomiu 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom XIII 
Publisher  Muzeum w Gliwicach 
Publication Date Gliwice - 1998
ISBN ISSN 0860-0937