Authors Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz 
Title Gródek rycerski w Kozłowie, gm. Sośnicowice 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom XI i XII 
Publisher  Muzeum w Gliwicach 
Publication Date Gliwice - 1997
ISBN ISSN 0860-0937