Authors Błaszczyk Włodzimierz 
Title Problem dwóch zamków w Gliwicach (tezy referatu) 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Publisher  Muzeum w Gliwicach 
Publication Date Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937