Authors Bergman Eleonora 
Title Gliwickie mury obronne - analiza przekształceń i możliwości ekspozycki 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Publisher  Muzeum w Gliwicach 
Publication Date Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937