Authors Radzewicz-Winnicki Jacek 
Title Średniowieczne mury obronne wokół Starego Miasta w Gliwicach - badania architektoniczne i wnioski konserwatorskie 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Publisher  Muzeum w Gliwicach 
Publication Date Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937