Authors Horwat Jerzy 
Title O Koziegłowach inaczej 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom VI 
Publisher  Muzeum w Gliwicach 
Publication Date Gliwice - 1992
ISBN ISSN 0860-0937