Authors Skrzypek Ignacy 
Title Człuchowskie wzgórze zamkowe w świetle wykopalisk 
Appendix w: Nasze Pomorze, Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Nr 3, 2001 
Publisher  Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 
Publication Date Bytów - 2001
ISBN ISBN 83-912636-4-9