Authors Ku¶ Wiesław 
Title Wstępne rozpoznanie archeologiczne rejonu bramy wjazdowej zamku górnego w Cieszynie, województwo ¶l±skie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002 
Publisher  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2004
ISBN ISBN 83-85871-33-0