Authors Tarasiński Arkadiusz, Nocuń Przemysław 
Title Badania archeologiczno-architektoniczne zamku w Chudowie, województwo ¶l±skie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002 
Publisher  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2004
ISBN ISBN 83-85871-33-0