Authors Pierzak Jacek 
Title Wyniki najnowszych badań na zamku biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa w Sławkowie, województwo katowickie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku 
Publisher  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Publication Date Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-11-X