Authors Ku¶ Wiesław 
Title Badania archeologiczne ¶redniowiecznej wieży cylindrycznej na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo bielskie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Publisher  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Publication Date Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1