Authors Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz 
Title ¦redniowieczny zamek w Ryczowie, województwo katowickie, w ¶wietle badań terenowych w 1991 roku 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 1991-1992 
Publisher  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Publication Date Katowice - 1994
ISBN ISBN 83-85871-01-2