Authors Tyniec Anna 
Title Badania sondażowo-ratownicze na stanowisku 1 w Grodzisku, województwo bielskie, w 1992 roku 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 1991-1992 
Publisher  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Publication Date Katowice - 1994
ISBN ISBN 83-85871-01-2