Authors Walerja˝ski Dariusz 
Title Dzieje zamku w Chudowie 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom VII i VIII 
Publisher  Muzeum w Gliwicach 
Publication Date Gliwice - 1994
ISBN ISSN 0860-0937