Authors Choińska-Bochdan Elżbieta 
Title Gniew w świetle badań archeologicznych 
Appendix  
Publisher  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie 
Publication Date Gdańsk - 1994
ISBN ISBN 83-85824-20-0