Authors Franaszek Antoni 
Title Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych 
Appendix  
Publisher  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Publication Date Kraków - 1989
ISBN ISSN 0519-9298