Authors Wałowy Alina 
Title Materiały z badań archeologicznych na średniowiecznym zameczku w Szaflarach 
Appendix w: Materiały Archeologiczne II 
Publisher  Muzeum archeologiczne w Krakowie 
Publication Date Kraków - 1960
ISBN