Authors Choińska-Bochdan Elżbieta 
Title Gniew - stan badań archeologicznych i postulaty badawcze 
Appendix w: Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego 
Publisher  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Publication Date Gdańsk - 1998
ISBN PL ISSN 83-85824-65-0