Authors Kochanowski Marian 
Title Krzyżacki dwór obronny w Grabinach-Zameczku w świetle badań archeologicznych 
Appendix w: Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego 
Publisher  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Publication Date Gdańsk - 1998
ISBN PL ISSN 83-85824-65-0