Authors Andrzejewski Tomasz 
Title Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego 
Appendix w: Budownictwo obronne środkowego nadodrza, powiat nowosolski 
Publisher  Muzeum Miejskie w Nowej Soli 
Publication Date Nowa Sól - 2003
ISBN ISBN 83-907515-8-5