Authors Kuczyński Janusz 
Title Kielecka rezydencja biskupów krakowskich 
Appendix w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 15 
Publisher  Wydawnictwo Literackie 
Publication Date Kraków - Wroc³aw - 1990
ISBN ISBN 83-08-01903-X