Authors Pyzik Zygmunt W. 
Title Grodzisko średniowieczne w Starym Koniecpolu, województwo częstochowskie 
Appendix w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 16 
Publisher  Wydawnictwo Literackie 
Publication Date Kraków - 1992
ISBN ISBN 83-08-02302-9