Authors Kajzer Leszek 
Title Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej 
Appendix  
Publisher  Wydawnictwo DiG 
Publication Date Warszawa - 2004
ISBN ISBN 83-7181-328-7