Authors Miadziółko Mirosław 
Title Plenery u Flemingów 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 4/1999 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1999
ISBN ISSN 0137-222X