Authors Łysiak Wojciech 
Title Grody, zamki, kościoły: legendy i podania z Pomorza Zachodniego 
Appendix rys. Magdalena Nowacka 
Publisher  Eco 
Publication Date Międzychód - 1995
ISBN ISBN 83-900472-7-6