Authors Kajzer Leszek 
Title Stolica Kujaw 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 4/1993 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1993
ISBN ISSN 0137-222X