Authors Arszyński Marian, Biskup Marian, Dygdała Jerzy, Woźniak Michał 
Title Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera) 
Appendix pod red. Mariana Biskupa 
Publisher  Muzeum Okręgowe w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Publication Date Toruń - 1998
ISBN ISBN 83-87639-04-4