Authors Olszewski Bohdan 
Title Od Oporowa do Żarnowa - wędrówki po ziemi łódzkiej 
Appendix  
Publisher  Wydawnictwo Literatura 
Publication Date Łódź - 2005
ISBN ISBN 83-89409-46-1