Authors G³osek Marian 
Title Dwór murowany w B±kowej Górze 
Appendix Acta Archeologica Lodziensia, Nr 42 
Publisher  £ódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date £ód¼ - 1998
ISBN ISSN 0065-0986